Séasúir iontacha, Saol agus Cultúr

Best of Japan

Beartas Príobháideachais

Dáta éifeachtach: 13 Lúnasa, 2018

Oibrím an suíomh Gréasáin https://japan77.net/ (dá ngairtear an "tSeirbhís" anseo feasta).

Cuireann an leathanach seo tú ar an eolas faoi mo pholasaithe maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár Seirbhís agus na roghanna a bhaineann leat leis na sonraí sin.

Úsáidfidh mé do chuid sonraí chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís seo, aontaíonn tú le faisnéis a bhailiú agus a úsáid de réir an bheartais seo. Mura sainítear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo, tá na téarmaí céanna leis na téarmaí a úsáidtear sa Bheartas Príobháideachta seo agus atá in I agus Coinníollacha, atá inrochtana ó https://japan77.net/

Sainmhínithe

 • Seirbhís: Is í an tseirbhís an suíomh Gréasáin https://japan77.net/ a oibríonn Bon KUROSAWA.
 • Sonraí Pearsanta: Ciallaíonn Sonraí Pearsanta sonraí faoi dhuine aonair beo ar féidir iad a aithint ó na sonraí sin (nó ó na daoine sin agus faisnéis eile atá inár seilbh nó is dócha go dtiocfaidh inár seilbh).
 • Sonraí Úsáid: Sonraítear Úsáid Sonraí a bhailítear go huathoibríoch agus a ghintear trí úsáid na Seirbhíse nó ó bhonneagar na Seirbhíse féin (mar shampla, fad cuairte leathanach).
 • Fianáin: Is comhaid bheaga iad na fianáin atá stóráilte ar do ghléas (gléas ríomhaire nó soghluaiste).
 • Rialaitheoir Sonraí: Ciallaíonn an Rialaitheoir Sonraí an duine nádúrtha nó dlíthiúil a chinneann (ina aonar nó i gcomhpháirt nó i gcomhpháirt le daoine eile) na críocha ar a ndéantar, nó ar an gcaoi a ndéantar, nó a ndéanfar aon fhaisnéis phearsanta a phróiseáil. Chun críche an Pholasaí Príobháideachta seo. , táimid mar Rialaitheoir Sonraí ar do Shonraí Pearsanta.
 • Próiseálaithe Sonraí (nó Soláthraithe Seirbhíse): Ciallaíonn Próiseálaí Sonraí (nó Soláthraí Seirbhíse) aon duine nádúrtha nó dlíthiúil a phróiseálann na sonraí thar ceann an Rialaitheora Sonraí. Féadfaimid seirbhísí Soláthraithe Seirbhíse éagsúla a úsáid d’fhonn do chuid sonraí a phróiseáil ar bhealach níos éifeachtaí.
 • Ábhar Sonraí (nó Úsáideoir)Is é Ábhar Sonraí aon duine beo atá ag baint úsáide as ár Seirbhís agus tá sé faoi réir Sonraí Pearsanta.

Bailiú Faisnéise agus Úsáid

Bailím roinnt cineálacha éagsúla faisnéise chun críocha éagsúla chun ár Seirbhís a sholáthar agus a fheabhsú duit.

Cineálacha Sonraí a Bailíodh

Sonraí Pearsanta

Agus mo Sheirbhís á húsáid agam, féadfaidh mé iarraidh ort faisnéis áirithe inaitheanta phearsanta a sholáthar dom is féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat nó chun tú a aithint ("Sonraí Pearsanta"). D’fhéadfadh go n-áireofaí le faisnéis inaitheanta phearsanta, ach níl sí teoranta dóibh:

 • Seoladh ríomhphoist
 • Céadainm agus ainm deiridh
 • Uimhir Fón
 • Fianáin agus Sonraí Úsáid

Is féidir liom do Shonraí Pearsanta a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat le nuachtlitreacha, ábhair mhargaíochta nó chur chun cinn agus faisnéis eile a d’fhéadfadh spéis a thabhairt duit. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh gan aon cheann nó gach ceann de na cumarsáidí sin a fháil uaim trí theagmháil a dhéanamh liom.

Sonraí Úsáid

Féadfaidh mé faisnéis a bhailiú freisin faoin gcaoi a ndéantar an tSeirbhís a rochtain agus a úsáid ("Sonraí Úsáide"). D’fhéadfadh faisnéis mar sheoladh Prótacal Idirlín do ríomhaire (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár Seirbhíse a dtugann tú cuairt orthu, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, uathúil a bheith san áireamh sna Sonraí Úsáide seo aitheantóirí feiste agus sonraí diagnóiseacha eile.

Sonraí Rianaithe & Fianáin

Úsáidim fianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe cosúla chun an ghníomhaíocht ar ár Seirbhís a rianú agus tá faisnéis áirithe againn.

Is comhaid iad fianáin a bhfuil méid beag sonraí iontu a d'fhéadfadh aitheantóir uathúil gan ainm a bheith san áireamh. Seoltar fianáin chuig do bhrabhsálaí ó shuíomh gréasáin agus stóráiltear iad ar do ghléas. Úsáidtear teicneolaíochtaí rianaithe eile freisin mar rabhcháin, clibeanna agus scripteanna chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus chun ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú.

Féadfaidh tú treoir a thabhairt do do bhrabhsálaí gach fianán a dhiúltú nó a thaispeáint cathain a sheoltar fianán. Mar sin féin, mura nglacann tú le fianáin, b’fhéidir nach mbeidh tú in ann roinnt codanna de mo Sheirbhís a úsáid.

Samplaí de na Fianáin a úsáidim:

 • Fianáin Seisiún. Úsáidim Fianáin Seisiúin chun mo Sheirbhís a oibriú.
 • Fianáin Tosaíochta. Úsáidim Fianáin Tosaíochta chun cuimhneamh ar do chuid sainroghanna agus socruithe éagsúla.
 • Fianáin Slándála. Úsáidim Fianáin Slándála chun críocha slándála.
 • Fianáin Fógraíochta. Fógraíocht Úsáidtear fianáin chun fógráin a sheirbheáil a d'fhéadfadh a bheith ábhartha duit féin agus do do leasanna.

Úsáid Sonraí

Best of Japan úsáideann na sonraí bailithe chun críocha éagsúla:

 • Mo Sheirbhís a sholáthar agus a chothabháil
 • Chun tú a chur ar an eolas faoi athruithe ar mo Sheirbhís
 • Chun ligean duit páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha de mo Sheirbhís nuair a roghnaíonn tú é sin a dhéanamh
 • Tacú le custaiméirí
 • Anailís nó faisnéis luachmhar a bhailiú ionas gur féidir liom mo Sheirbhís a fheabhsú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar úsáid mo Sheirbhíse
 • Chun saincheisteanna teicniúla a bhrath, a chosc agus a sheoladh orthu
 • Chun nuacht, tairiscintí speisialta agus faisnéis ghinearálta a sholáthar duit faoi earraí, seirbhísí agus imeachtaí eile a thairgeann mé atá cosúil leis na cinn a cheannaigh tú nó a d’fhiosraigh tú cheana mura roghnaigh tú gan an fhaisnéis sin a fháil

Bunús Dlí chun Sonraí Pearsanta a Phróiseáil faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR)

Más as an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tú,  Best of Japan braitheann bunús dlí chun an fhaisnéis phearsanta a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo a bhailiú agus a úsáid ar na Sonraí Pearsanta a bhailím agus ar an gcomhthéacs sonrach ina mbailím é.

Best of Japan féadfaidh sé do Shonraí Pearsanta a phróiseáil mar gheall ar:

 • Caithfidh mé conradh a dhéanamh leat
 • Thug tú cead dom déanamh amhlaidh
 • Is é mo leas dlisteanach an phróiseáil agus níl sí sáraithe ag do chearta
 • Géilleadh don dlí

Sonraí a Choinneáil

Best of Japan ní choinneoidh do Shonraí Pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo. Coinneoidh mé agus úsáidfidh mé do Shonraí Pearsanta a mhéid is gá chun mo oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh (mar shampla, má éilítear orm do chuid sonraí a choinneáil chun na dlíthe is infheidhme a chomhlíonadh), díospóidí a réiteach agus mo chomhaontuithe agus mo bheartais dhlíthiúla a fhorfheidhmiú.

Best of Japan Coinneoidh sé Sonraí Úsáide freisin chun críocha anailíse inmheánaí. De ghnáth coimeádtar Sonraí Úsáide ar feadh tréimhse níos giorra, ach amháin nuair a úsáidtear na sonraí seo chun an tslándáil a neartú nó chun feidhmiúlacht mo Sheirbhís a fheabhsú, nó má tá oibleagáid dhlíthiúil orm na sonraí seo a choinneáil ar feadh tréimhsí níos faide.

Aistriú Sonraí

Féadfar do chuid faisnéise, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, a aistriú chuig - ríomhairí atá suite lasmuigh de do stáit, cúige, tír nó dlínse rialtais eile taobh istigh d'stáitse, cúige, nó dlínse rialtais eile áit a bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí difriúil ó na dlínse atá agat.

Má tá tú lonnaithe lasmuigh den tSeapáin agus má roghnaíonn tú faisnéis a sholáthar dom, tabhair faoi deara go n-aistrím na sonraí, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, go dtí an tSeapáin agus iad a phróiseáil ansin.

Léiríonn do thoiliú don Pholasaí Príobháideachta seo agus d'fhaisnéis den sórt sin a chur isteach ina dhiaidh sin do chomhaontú don aistriú sin.

Best of Japan glacfaidh sé gach céim is gá chun a chinntiú go gcaitear go slán le do chuid sonraí agus de réir an Pholasaí Príobháideachta seo agus ní dhéanfar aon aistriú ar do Shonraí Pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear slándáil do sonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Nochtadh Sonraí

Idirbheart Gnó

If Best of Japan bainteach le cumasc, éadáil nó díol sócmhainne, féadfar do Shonraí Pearsanta a aistriú. Tabharfaidh mé fógra sula n-aistreofar do Shonraí Pearsanta agus sula dtiocfaidh siad faoi réir Polasaí Príobháideachta difriúil.

Nochtadh le haghaidh Forfheidhmithe Dlí

Faoi imthosca áirithe, Best of Japan d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort do Shonraí Pearsanta a nochtadh má cheanglaítear ort déanamh amhlaidh de réir dlí nó mar fhreagairt ar iarratais bhailí ó údaráis phoiblí (e.g. cúirt nó gníomhaireacht rialtais).

Riachtanais Dlí

Best of Japan féadfaidh sé do Shonraí Pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gá le gníomh den sórt sin:

 • Chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Na cearta nó maoin a chosaint agus a chosaint Best of Japan
 • Chun mí-úsáid a d'fhéadfadh a bheith ann maidir leis an tSeirbhís a chosc nó a imscrúdú
 • Chun sábháilteacht phearsanta úsáideoirí na Seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Cosaint i gcoinne dliteanais dhlíthiúil

Slándáil na Sonraí

Tá slándáil do chuid sonraí tábhachtach domsa ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchuir thar an Idirlíon ná aon mhodh stórála leictreonach 100% slán. Cé go ndéanaim iarracht modhanna atá inghlactha go tráchtála a úsáid chun do Shonraí Pearsanta a chosaint, ní féidir liom a slándáil iomlán a ráthú.

Ár mBeartas maidir le Comharthaí "Ná Rianaigh" faoin Acht um Chosaint Ar Líne California (CalOPPA)

Ní thacaím le Ná Déan Rianú ("DNT"). Is rogha é Ná Ná Rianaigh is féidir leat a shocrú i do bhrabhsálaí gréasáin chun láithreáin ghréasáin a chur in iúl nach dteastaíonn uait a rianú.

Is féidir leat Ná Rianaigh a chumasú nó a dhíchumasú trí chuairt ar leathanach Roghanna nó Socruithe do bhrabhsálaí gréasáin.

Do Chearta um Chosaint Sonraí faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR)

Má tá cónaí ort sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), tá cearta áirithe cosanta sonraí agat. Best of Japan Tá sé mar aidhm ag céimeanna réasúnta a ghlacadh chun ligean duit do Shonraí Pearsanta a cheartú, a leasú, a scriosadh nó a theorannú.

Más mian leat go gcuirfí ar an eolas tú faoi na Sonraí Pearsanta atá agam fút agus más mian leat go mbainfí iad ónár gcórais, déan teagmháil liom.

I gcúinsí áirithe, tá na cearta cosanta sonraí seo a leanas agat:

 • An ceart chun an fhaisnéis atá orainn a rochtain, a nuashonrú nó a scriosadh. Nuair is féidir, is féidir leat do Shonraí Pearsanta a rochtain, a nuashonrú nó a iarraidh go díreach laistigh de do chuid socruithe cuntas. Mura féidir leat na gníomhartha seo a dhéanamh tú féin, déan teagmháil liom chun cabhrú leat.
 • An ceart ceartúcháin. Tá sé de cheart agat do chuid faisnéise a cheartú má tá an fhaisnéis sin míchruinn nó neamhiomlán.
 • An ceart chun agóid. Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ar ár bpróiseáil do shonraí pearsanta.
 • An ceart srianta. Tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirim srian le próiseáil do chuid faisnéise pearsanta.
 • An ceart chun iniompartha sonraí. Tá sé de cheart agat cóip den fhaisnéis atá agam ort a sholáthar i bhformáid struchtúrtha, inléite ag meaisín agus a úsáidtear go coitianta.
 • An ceart chun toiliú a tharraingt siar. Tá sé de cheart agat freisin do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith Best of Japan ag brath ar do thoiliú le d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfainn iarraidh ort d’aitheantas a fhíorú sula bhfreagróidh mé d’iarrataí den sórt sin.

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh le hÚdarás Cosanta Sonraí faoi mo bhailiú agus úsáid do Shonraí Pearsanta. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le d’údarás áitiúil um chosaint sonraí sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Soláthraithe Seirbhíse

Is féidir liom cuideachtaí agus daoine aonair tríú páirtí a fhostú chun ár Seirbhís ("Soláthraithe Seirbhíse") a éascú, an tSeirbhís a sholáthar thar mo cheann, seirbhísí a bhaineann leis an tSeirbhís a dhéanamh nó cabhrú liom anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear mo Sheirbhís.

Níl rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do Shonraí Pearsanta ach chun na cúraimí seo a dhéanamh thar mo cheann agus tá oibleagáid orthu gan iad a nochtadh nó a úsáid chun aon chríche eile.

Analytics

Féadfaidh mé Soláthraithe Seirbhíse tríú páirtí a úsáid chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar úsáid mo Sheirbhíse.

 • Google Analytics: Is seirbhís anailíse gréasáin é Google Analytics a thairgeann Google a rianaíonn agus a thuairiscíonn trácht ar láithreáin ghréasáin. Úsáideann Google na sonraí a bhailítear chun úsáid mo Sheirbhíse a rianú agus monatóireacht a dhéanamh air. Roinntear na sonraí seo le seirbhísí Google eile. Féadfaidh Google na sonraí a bhailítear a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs. Is féidir leat diúltú do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís a chur ar fáil do Google Analytics trí bhreiseán brabhsálaí rogha an diúltaithe Google Analytics a shuiteáil. Coscann an breiseán ar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js agus dc.js) faisnéis a roinnt le Google Analytics faoi ghníomhaíochtaí cuairteanna. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi chleachtais phríobháideachta Google, tabhair cuairt ar an ngréasán Príobháideacht & Téarmaí Google leathanach: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Fógraíocht

Is féidir liom Soláthraithe Seirbhíse tríú páirtí a úsáid chun fógraí a thaispeáint duit chun cabhrú le mo Sheirbhís a thacú agus a chothabháil.

 • Fianán Google AdSense & DoubleClick: Úsáideann Google, mar dhíoltóir tríú páirtí, fianáin chun fógraí a sheirbheáil ar mo Sheirbhís. Cuireann úsáid Google as an bhfianán DoubleClick ar a chumas féin agus a chomhpháirtithe fógraí a sheirbheáil ar mo chuid úsáideoirí bunaithe ar a gcuairt ar mo Sheirbhís nó ar láithreáin ghréasáin eile ar an Idirlíon. Féadfaidh tú rogha an Fhianáin DoubleClick a úsáid le haghaidh fógraíochta bunaithe ar ús trí chuairt a thabhairt ar an Leathanach gréasáin Socruithe Fógraí Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Naisc chuig Suímh Eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc i mo Sheirbhís le suíomhanna eile nach n-oibríonn mise. Má chliceálann tú nasc tríú páirtí, díreofar tú chuig láithreán an tríú páirtí sin. Molaim go láidir duit Polasaí Príobháideachta gach láithreáin a dtugann tú cuairt air a athbhreithniú.

Níl aon smacht agam ar ábhar, ar bheartais phríobháideachta nó ar chleachtais aon láithreáin nó seirbhísí tríú páirtí agus ní ghlacaim freagracht ar bith astu.

Príobháideacht na Leanaí

Ní thugann mo Sheirbhís aghaidh ar aon duine faoi 18 mbliana d’aois (“Leanaí”).

Ní bhailím go feasach faisnéis inaitheanta phearsanta ó dhuine ar bith faoi bhun 18 mbliana d’aois. Más tuismitheoir nó caomhnóir tú agus má tá a fhios agat gur chuir do Pháiste Sonraí Pearsanta ar fáil dom, déan teagmháil liom. Má thugaim faoi deara gur bhailigh mé Sonraí Pearsanta ó leanaí gan toiliú tuismitheoirí a fhíorú, glacfaidh mé céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint de mo fhreastalaithe.

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo

Féadfaidh mé mo Pholasaí Príobháideachta a nuashonrú ó am go ham. Cuirfidh mé in iúl duit faoi aon athruithe tríd an mBeartas Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Cuirfidh mé in iúl duit trí ríomhphost agus / nó fógra feiceálach ar mo Sheirbhís, sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm agus nuashonróidh mé an “dáta éifeachtach” ag barr an Pholasaí Príobháideachta seo.

Moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachta seo go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Tá athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo éifeachtach nuair a chuirtear iad ar an leathanach seo.

Déan teagmháil liom

Má tá aon cheist agat faoin mBeartas Príobháideachta seo, déan teagmháil liom:

 • Trí chuairt a thabhairt ar an leathanach seo ar ár suíomh Gréasáin: https://japan77.net/contact/

2018-08 13-

Cóipcheart © Best of Japan , 2021 Gach ceart ar cosaint.